The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Ženská generace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Ženská generace  (ženská, příd., generace)


Na rozdíl od běžného používání označuje termín generace1 v demografii nejčastěji soubor osob narozených v určitém daném období. Jestliže toto období není určeno, jde zpravidla o jeden rok a pak je synonymem termínu ročník1, např. odvodní ročník. V stejném smyslu se používá také termínu kohorta2. Termínu generace3 se také používá rodopisně k označení potomstva určitého souboru osob, např. první, druhá generace; tomu odpovídá termín pokolení3. Někdy rozlišujeme mužskou generaci4 a ženskou generaci5, zejména pro výpočet průměrné délky generace, tj. období, v jakém po sobě dvě generace následují (713-1).

  • 1. generace, podst. ž. — generační, příd.
  • 2. kohorta, podst. ž. — kohortní, příd.


More...