The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Životaschopný

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Životaschopný  (životaschopný, příd.)


Plod je považován za životaschopný1, je-li schopen nezávisle samostatně žít mimo tělo matky, mladší plody jsou životaneschopné2. Rozhodující pro rozlišení obou skupin je obecně délka těhotenství3 n. doba těhotenství3 n. trvání těhotenství3 od 20 do 28 týdnů; starší plody bývají považovány za životaschopné. Trvalo-li těhotenství déle než tuto dobu, označuje se ukončení vypuzením plodu (živého i mrtvého) jako porod4, časnější vypuzení nebo vynětí plodu označujeme jako potrat5 n. přerušaní těhotenství5 n. abort5 (viz 604). Období šesti týdnů od ukončení těhotenství po vypuzení plodu (během kterého děloha nabývá obvykle své normální velikosti a ve kterém pravděpodobnost početí je nízká) je nazýváno šestinedělí6 n. puerperium6 (viz 424-3*).
More...