The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Děrování

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Děrování  (děrování, podst. s.)


Strojové zpracování má několik základních úkonů. Děrování1 spočívá v přenosu údajů ze základního dokladu na děrný štítek2 n. krátce štítek2, kde jsou vyznačeny dírkou v příslušné poloze (podle vyznačovaného klíče 221-4). Kontrola3 (přezkoušení3) je prověrkou správnosti děrování. Tříděním4 rozumíme uspořádání řady štítků do určeného pořadí. Tabelací5 rozumíme buď sčítání štítků anebo údajů na nich naděrováných, tzv. součtování6, anebo pouhé vypisování (tištění) údajů vyděrovaných na štítku, tzv. listování. Mechanické zpracování dat je v neustálém vývoji a proto se neustále objevují nové operace a s nimi i nové termíny; to platí zejména v oboru samočinných počítačů (224-6). Značkové děrování7 (n. marksensíng7) je speciální způsob vyznačování základních údajů do štítků. Záznam se provádí ručně zvláštní tužkou přímo do děrného štítku (značkování) a naděrování se provede podle tohoto záznamu automaticky speciálně konstruovaným strojem; tímto způsobem se vlastně mechanisují dvě ruční operace: děrování a kontrola.
More...