The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Diferenční úmrtnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Diferenční úmrtnost  


Studium diferenční úmrtnosti1 se vztahuje na rozdíly v úmrtnosti různých skupin obyvatelstva. Jestliže některá skupina obyvatelstva má jasně vyšší úmrtnost než jiná skupina obyvatelstva, s níž se úmrtnost srovnává, mluvíme o nadámrtnosti2 prvé skupiny. Úmrtností podle povolání3 se rozumí úmrtnost různych skupin povolání (352-3), která se nesmí směšovat s profesionální úmrtností4 n. úmrtností z povolání4, což je úmrtnost způsobená přímo zvláštní risikovostí příslušného povolání, vedoucího také k nemocem z povolání5 n. chorobám z povolání5 a k úrazům (422-1).

  • 2. Výraz mužská nadámrtnost označuje vyšší úmrtnost mužů v poměru k ženám (např. v témže věku).


More...