The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Narození

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Narození  (narození, podst. s.)


Demografické studie o plodnosíi1 (viz 621-3) pojednávají o určitých jevech spojených s rozením2 dětí. Místo termínu plodnost je někdy pro obecné označení jevů používán termín porodnost1; jako názvy konkrétních měr je třeba tyto termíny důsledně odlišovat. Uvedené studie se soustřeďují zejména na výskyt narození3 a na činitele, jež ho ovlivňují. Narozením se rozumí opuštění matčina těla dítětem. Rozlišují se porody živě narozených4, spočívající ve vypuzení živě narozeného dítěte5 a porody mrtvě narozených (viz 410-6), spočívající ve vypuzení plodu po šesti měsících těhotenství, který zemřel před nebo během porodu. Termín čistá plodnost6 se někdy užívá tam, kde uvažujeme jen živě narozené, termínu hrubá plodnost7 tam, kde uvažujeme všechny narozené, tedy včetně mrtvě narozených. Pojem živě narozeného dítěte je u nás vymezen přesně výnosem ministerstva zdravotnictví ZD-252 z 15. 10. 1959, Sbírka instrukcí Národních výborů, částka 21, pořadové číslo 67/1959.
More...