The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Okamžikový ukazatel

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Okamžikový ukazatel  (okamžikový, příd., ukazatel)


Intervalové ukazatele (137-1*) jsou vztaženy k určitému pozorovanému období1. Jestliže jsou vztaženy k jednomu roku, potom je nazýváme ročními ukazateli2 a jestliže jsou vypočteny jako průměry z několika ukazatelů ročních, průměrnými ročními ukazateli3. Ukazatele vypočtené za kratší období než rok jsou nej-častěji z důvodu srovnatelnosti převedeny na roční4 vynásobením příslušným koeficientem. Jiným druhem ukazatelů jsou okamžikové ukazatele5, které vyjadřují stav k určitému rozhodnému okamžiku, např. počet obyvatelstva.

  • 1. Někdy se též používá v tomto smyslu termínu sledované n. šetřené období. Ukazatele můžeme podle toho, zda jsou vztaženy k určitému období nebo okamžiku, dělit na intervalové ukazatele a okamžikové ukazatele.


More...