The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Předsňatkové vysvědčení

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Předsňatkové vysvědčení  (předsňatkové, příd., vysvědčení)


Positivní engenika1 (viz 910-1) usiluje zlepšit kvalitu populace podporou množení jedinců schopných přenášet na své potomky vlastnosti označené jako výhodné pro druh. Negativní engenika2 se naopak snaží zlepšení kvality populace dosáhnout omezením rozmnožování těch jedinců, kteří by mohli přenášet na své potomstvo vlastnosti označené jako nežádoucí. Takovým vlastnostem říkáme dědičné vady3. V některých zemích je zavedena eugenická steriiisaee4 (viz 621-2), povinná nebo dobrovolná u těch jednotlivců, kteří jsou nositeli těchto vad. Eugenické cíle sleduje také vydávání predsňatkového vysvědčení5, které má zpravidla z lékařského hlediska vyjádřit vhodnost budoucího sňatku (501-4) vzhledem k potomstvu předpokládaného svazku (501-3) a případně působit na odvrácení dysgenickýeh svazků6, jejichž potomstvo by mohlo být zatíženo vadami,
More...