91

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

91

910

Eugenika 1 je obor, který si klade za cíl objevení metod k zlepšení kvality populace, zejména ovlivňováním dědičnosti 2, tj. přenášení vlastností z žijících osob na jejich děti. Toto přenášení se uskutečňuje pomocí genů 3, které děti dědí od svých rodičů. Věda o přenášení genů a vlastností, jichž jsou nositeli, se nazývá genetika 4 (103-4).

  • 3. gen, podst. m. — genetika, podst. ž.

911

Někdy se odlišují dědičné vlastnosti 1, tj. takové, které jsou přenášeny děděním (viz 910-2), od vlastností získaných 2, které se nedědí. Dnes se soudí, že mezi těmito dvěma druhy vlastností neexistuje přesné dělítko, neboť většina fenotypických 3 vlastností, tj. pozorovaných vlastností, vyplývá ze vzájemného působení genotypickýeh 4 vlastností přenášených geny (910-3) a působení prostředí. Některé geny označujeme jako dominantní 5, jsou to takové, jejichž vlastnosti se projevují u všech jejich nositelů na rozdíl od vlastností recesivníeh 6, které se vždy neprojeví. Letální činitelé 7 jsou takové, které působí předčasnou úmrtnost plodu (602-6) zpravidla před jeho zralostí (viz 605-1). Geny jsou schopny rychlých změn, tj. mutací 8, které se uskutečňují náhodně. Panmixie 9 n. uzavírání svazků (501-3) nezávisle na příslušnosti k určité populační skupině (viz 506-4) má za následek rovnoměrné rozšíření genů v populaci (101-3) a modifikuje výskyt vlastností spojených s recesivními geny potlačováním isolátů (506-2).

912

Positivní engenika 1 (viz 910-1) usiluje zlepšit kvalitu populace podporou množení jedinců schopných přenášet na své potomky vlastnosti označené jako výhodné pro druh. Negativní engenika 2 se naopak snaží zlepšení kvality populace dosáhnout omezením rozmnožování těch jedinců, kteří by mohli přenášet na své potomstvo vlastnosti označené jako nežádoucí. Takovým vlastnostem říkáme dědičné vady 3. V některých zemích je zavedena eugenická steriiisaee 4 (viz 621-2), povinná nebo dobrovolná u těch jednotlivců, kteří jsou nositeli těchto vad. Eugenické cíle sleduje také vydávání predsňatkového vysvědčení 5, které má zpravidla z lékařského hlediska vyjádřit vhodnost budoucího sňatku (501-4) vzhledem k potomstvu předpokládaného svazku (501-3) a případně působit na odvrácení dysgenickýeh svazků 6, jejichž potomstvo by mohlo být zatíženo vadami,

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93