The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Přesouvání věkových skupin

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Přesouvání věkových skupin  (přesouvání, podst. s., věkových skupin)


Průměrný věk1 je průměr (140-1) věku všech členů populace, věkový medián2 obyvatelstva je ten věk, který dělí obyvatelstvo na dvě stejně veliké skupiny (viz 140-6). Růst podílu starého obyvatelstva se nazývá stárnutím3 n. přesněji demografickým stárnutím3. Obrácený proces se nazývá mládnutím4 n. demografickým mládnutím4. Technika užívaná při projekcích obyvatelstva (720-1) spočívající v přesouvání věkových skupin5 obyvatelstva pomocí koeficientů dožití6 se v některých cizích jazycích označuje také jako stárnutí.
More...