The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Poměrné číslo

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Poměrné číslo  (poměrný, -é, příd., číslo)


Termínem poměrné číslo1 (n. relativní číslo1) označujeme takové číslo, které vzniká dělením dvou jiných, zpravidla absolutních čísel. Poměrné číslo struktury2 vyjadřuje určitou část z celku, podíl, proporci; může být vyjádřeno v procentech3 (označujeme %). Termínem míra4 označujeme nejčastěji poměrná čísla intensitní, která vyjadřují relativní výskyt5 určitého jevu nebo méně přesně relativní četnost5 (relativní frekvenci5) výskytu tohoto jevu, např. míra porodnosti (630-1).

  • 4. Místo termínu míra se často používá termín ukazatel, který však má širší význam a rozumíme jím nejen poměrná čísla, ale také statistický znak, absolutní hodnoty apod. Někdy se též používá v tomto smyslu termínu koeficient n. kvocient.
  • 5. Termín relativní četnost je ve vlastním slova smyslu synonymem poměrného čísla struktury. Termín frekvence (četnost) je někdy používán jako synonymum relativní četnosti.


More...