The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Průměrný věk rodiček

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Průměrný věk rodiček  (průměrný, -á, příd., věk rodiček)


Rychlost obnovy generací (116-1) může být charakterisována průměrnou délkou generace1 n. intervalem mezi po sobě následujícími generacemi. Pokud uvažujeme pouze naslednost ženských generací, potom tento interval je roven průměrnému věku rodiček2 při narození jejich dcer. Průřezové míry reprodukce (711-1) se vztahují ke generacím hypothetiekým3 n. generacím fiktivním3; jsou to ukazatele synthetické založené na datech z různých reálných generací.

  • 1. Průměrný věk oticů při narození jejich synů nám podobně charakterisuje střední délku mužské generace.


More...