The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Specifický míra plodnosti podle pořadí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Specifický míra plodnosti podle pořadí  (specifický, -á, příd., míra plodnosti podle pořadí)


Míry porodnosti podle pořadí1 mají v čitateli jen počet dětí určitého pořadí. (611-1}. Úhrn dílčích ukazatelů íza jednotlivá pořadí dá pak míry obecné porodnosti (630-1). Podobně lze rozdělit podle pořadí i míry obecné plodnosti (631-7). Pokud se počet narozených určitého pořadí dělí exponovaným souborem žen, tj. počtem žen, které mají o jedno dítě méně, než odpovídá tomuto pořadí (např. počet druhorozených vydělíme počtem žen, které dosud porodily jediné dítě), získáme specifické míry plodnosti podle pořadí2. Takovéto míry se vypočítávají ještě odděleně pro různé věkové ročníky žen nebo pro různou dobu od sňatku; někdy se sledují dokonce odděleně pro kombinaci obou těchto znaků, věku a trvání manželství. Pokud místo středního počtu žen určitého pořadí počítáme ve jmenovateli s počtem žen určitého ročníku narození (resp. určitého ročníku sňatku) na počátku daného období pozorování, získáme pravděpodobnosti narození podle pořadí dítěte3. Příbuzná je pravděpodobnost růstu rodiny4 podle její velikosti, kterou dostaneme (pro populaci s ukončenou plodnosti) vydělením počtu žen s n + 1 dětmi počtem žen s n dětmi. Všechny ukazatele uvedené v tomto odstavci lze teoreticky počítat i pro muže: v praxi však to bývá řídké.
More...