The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Stabilní věkové složení

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Stabilní věkové složení  (stabilní, příd., věkové složení)


Jestliže určitá uzavřená populace (701-4) vykazuje po určitou dobu stálou úroveň specifických plodností a úmrtností, pak její poměrný přírůstek (702-1) je také stálý a obyvatelstvo směřuje k neměnné věkové struktuře (325-6), k stabilnímu obyvatelstvu2, které má stabilní přirozený přírůstek označovaný jako koeficient progresivnosti1 stabilního obyvatelstva a stabilní věkové složení3. Taková stabilní populace2 je nezávislá na výchozí věkové struktuře4, závisí pouze na úrovni úmrtnosti a plodnosti a roste exponenciálně. Koeficient progresivnosti (703-1) charakterisuje potenciální růst5 pozorované populace, daný úrovní specifických plodností a úmrtností s vyloučením vlivu skutečné věkové struktury. Stabilní populaci, jejíž koeficient progresivnosti se rovná nule, nazýváme stacionární populací6. Stacionární populace má nejen neměnnou relativní věkovou strukturu, ale i stálý počet osob v každé věkové skupině. Tento počet je dán integrálem funkce dožívajících omezeným horní a dolní věkovou hranicí dané věkové skupiny (431-433). Populaci, která početně roste v čase podle logistické funkce, nazýváme logistickou populaeí7. Poměrný přírůstek takové populace se po dosažení maxima zmenšuje v lineární závislosti na jejím počtu a směřuje asymptoticky k nule.

  • 1. Koeficient progresivnosti stabilního obyvatelstva je někdy nazýván Lotkův koeficient, ač priorita formulace stabilního obyvatelstva náleží Bortkiewiczovi.
  • 2. Stabilní populace má také stabilní porodnost a stabilní úmrtnost.
  • 6. Teorie logistické populace je příkladem formálního přístupu ke zkoumání populačních jevů a v praxi nebyla potvrzena; při analyse populačního vývoje může však mít pomocný význam.


More...