The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Statistika vzdělání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Statistika vzdělání  (statistika, podst. ž., vzdělání)


Obyvatelstvo se někdy třídí podle stupně vzdělání1, tj. stupně školního vzdělání1. Megramotný2 n. analfabet2 je člověk, který neumí ani číst ani psát. Gramotní3 n. alfabeti3 (neologismus) jsou ti, kteří umějí číst i psát. Poloanalfabet4 je ten, kdo umí číst, ale neumí psát. Statistika vzdělání5 obyvatelstva může obsahovat třídění podle délky studia6 n. délky školní docházky6. Osoby lze také třídit podle získaných vysvědčení7 n. diplomů7, tj. podle nejvyššího stupně ukončeného školního vzdělám; toto třídění odpovídá organisaci školství8 v příslušné zemi.
More...