The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Výpověď

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Výpověď  (výpověď, podst. ž.)


Formuláře1 (tiskopisy1) užívané ke sběru demografických údajů mají řadu rozličných názvů. Časté jsou názvy jako sčítací list2 n. sčítací lístek2 n. sčítací arch2. Mnohé formuláře jsou označovány jako dotazníky3, zejména tehdy, kdy je vyplňují4 sami zpravodajové. V jiných případech pověření pracovníci do nich zaznamenávají výpovědi5 (deklarace5, prohlášení5) dotyčných osob nebo zprávy6 (informace6), které čerpají7 (excerpují7) z dokladů neurčených speciálně ke statistickým účelům.

  • 2. V naší praxi se dnes používá termínu výkaz nevhodně také pro označení formulářů majících jednoznačně charakter sčítáních lístků (206-2) jako např. výkaz o narození, výkaz o úmrtí apod,


More...