The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Základní data

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Základní data  (základní, příd., data)


Základní data1, vyplývající z předcházejících operací, jsou vyjádřena řadou2 absolutních čísel3 sestavených nej častě ji do číselných tabulek4. Třídění (130-7) dat může být provedeno podle znaků kvantitativních, které jsou pak považovány za proměnné5 (např. věk, počet dětí; viz 143) nebo podle kvalitativních znaků6 (např. pohlaví, rodinný stav). Při třídění podle několika znaků dostaneme kombinační tabulky7. Souhrnná tabulka8 (někdy též přehled8, rekapitulace8) je taková, která obsahuje shrnuté údaje z několika dílčích tabulek9.

  • 7. Zvláštním případem kombinačních tabulek jsou tabulky korelační,
    v nichž jsou údaje tříděné podle několika znaků kvantitativních.


More...