The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Míra manželské reprodukce

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Míra manželské reprodukce  (míra, podst. ž., manželské reprodukce)


Jemnější reprodukční ukazatele můžeme vypočítat rozložením míry reprodukce na její manželskou složku1 a na složku nemanželskou2 (viz 610). Společným použitím tabulek manželské plodnasti (634-1) s tabulkou sňatečnosti (522-1) a rozvodovost? dostaneme míru manželské reprodukce3, která je dána počtem děvčat manželsky narozených 1000 ženám během celého reprodukčního období. Lze ji konstruovat jako hrubou nebo čistou míru (viz 711).
More...