The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Míra rozvodovosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Míra rozvodovosti  (míra, podst. ž., rozvodovosti)


Míra rozvodovosti1 n. rozvodovost1 měří výskyt rozvodů (511-1). Výraz obecná roční míra celkové rozvodovosti2 označuje poměr počtu rozvodů k úhrnu obyvatelstva, a to buď roční počet rozvodů nebo roční počet rozvádějících se manželů (viz 520-2). Míra rozvodovosti manželství3 je poměr ročního počtu rozvodů k počtu stávajících manželství (501-8). Pokud to dovolují statistické údaje, vypočítávají se také specifické míry rozvodovosti4 podle věku a míry rozvodovosti podle délky trvání manželství5. Index rozvodovosti6 (viz 136-2) je počet rozvodů na 100 uzavřených sňatků. Vypočítává se jako poměr registrovaných rozvodů během jednoho roku buď k počtu sňatků v témže roce nebo k váženému průměru sňatků v předešlých letech.
More...