The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Sociální důchodce

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Sociální důchodce  (sociální, příd., důchodce)


Osoby neaktivní (350-2) lze dělit na závislé osoby1 n. živené osoby1 a osoby nezávislé2. Závislý je ten, kdo závisí svou obživou na jiné osobě (350-5), která se nazývá živitelem3(viz 111-3) — jsou to např. ženy v domácnosti (350-4) a živené děti (635-4). Mezi nezávislé patří důchodci5, jejichž důchod vyplývá z jejich dřívější aktivity, a sociální důchodci6, kteří mají důchod přiznaný jim společností ze sociálních důvodů, a v kapitalistických státech také rentiéři4, žijící z výnosu svého majetku. Invalidy7 se nazývají ti, kdo nejsou schopni pracovat resp. mají sníženou pracovní schopnost.

  • 2. Osoby nezávislé jsou někdy ve starších pramenech označovány jako osoby samostatné — mají samostatný příjem.
  • 5. Pro důchodce se někdy užívá názvu pensista.


More...