The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Antinatalitní

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Antinatalitní  (antinatalitní, příd.)


Pod pojmem populační politika (104-2) rozumíme uplatňování zásad, ať vyslovených nebo předpokládaných, které určují působení státní správy na populačním poli a mají demografické důsledky. Populační politika určitého státu může být populacionisíická1, snaží-li se podporovati početní růst obyvatelstva a malthusiánská3 (906-1), jestliže se staví proti takovému růstu (701-1). V tomto případě může podporovat i depopulaci2 n. ubývání počtu obyvatelstva. Jestliže se populační politika zaměřuje na zvýšení porodnosti (601-1), označuje se jako pronatalitní4; snaží-li se působit na snížení porodnosti, označuje se jako antinatalitní5.
More...