The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

93

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Pod pojmem populační politika (104-2) rozumíme uplatňování zásad, ať vyslovených nebo předpokládaných, které určují působení státní správy na populačním poli a mají demografické důsledky. Populační politika určitého státu může být populacionisíická1, snaží-li se podporovati početní růst obyvatelstva a malthusiánská3 (906-1), jestliže se staví proti takovému růstu (701-1). V tomto případě může podporovat i depopulaci2 n. ubývání počtu obyvatelstva. Jestliže se populační politika zaměřuje na zvýšení porodnosti (601-1), označuje se jako pronatalitní4; snaží-li se působit na snížení porodnosti, označuje se jako antinatalitní5.

931

Mezi způsoby, které jsou přímo určeny k tomu, aby působily na zvětšení porodnosti (601-1) nebo k zastavení jejího poklesu, můžeme uvést různé přídavky1 nebo speciální prémie2. Přídavkem rozumíme určitou částku, která se poskytuje periodicky po určitou dobu, kdy jsou splněny nároky na její výplatu. Prémie je naopak určitá částka, která se vyplácí jednorázově. Rodinné přídavky3 n. přídavky na děti3 jsou vypláceny rodinám s dětmi buď na každé dítě nebo na děti vyšších pořadí, a to ve stejné výši nebo progresivně. Jako přídavek se projeví i snížení daní4 živitelům rodin podle počtu živených dětí (viz 635-4). Jinými opatřeními pronatalitní (930-4) populační politiky jsou porodní prémie5 n. porodné5 za každé porozené dítě, těhotenské přídavky6 a manželské půjčky7, které se obvykle určitou částí odepisují s narozením každého dítěte.

  • 6. Mateřské dávky dostává žena v době mateřské dovolené.

932

Mnoho ostatních zařízení kromě výše uvedených působí na demografické jevy, zejména taková, která zahrnujeme pod bytovou politiku a veřejné zdravotnictví1. Ze zařízení druhé skupiny jsou to poradny pro těhotné2, poradny pro matky3, poradny pro děti4 aj.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93