93

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Pod pojmem populační politika (104-2) rozumíme uplatňování zásad, ať vyslovených nebo předpokládaných, které určují působení státní správy na populačním poli a mají demografické důsledky. Populační politika určitého státu může být populacionisíická 1, snaží-li se podporovati početní růst obyvatelstva a malthusiánská 3 (906-1), jestliže se staví proti takovému růstu (701-1). V tomto případě může podporovat i depopulaci 2 n. ubývání počtu obyvatelstva. Jestliže se populační politika zaměřuje na zvýšení porodnosti (601-1), označuje se jako pronatalitní 4; snaží-li se působit na snížení porodnosti, označuje se jako antinatalitní 5.

931

Mezi způsoby, které jsou přímo určeny k tomu, aby působily na zvětšení porodnosti (601-1) nebo k zastavení jejího poklesu, můžeme uvést různé přídavky 1 nebo speciální prémie 2. Přídavkem rozumíme určitou částku, která se poskytuje periodicky po určitou dobu, kdy jsou splněny nároky na její výplatu. Prémie je naopak určitá částka, která se vyplácí jednorázově. Rodinné přídavky 3 n. přídavky na děti 3 jsou vypláceny rodinám s dětmi buď na každé dítě nebo na děti vyšších pořadí, a to ve stejné výši nebo progresivně. Jako přídavek se projeví i snížení daní 4 živitelům rodin podle počtu živených dětí (viz 635-4). Jinými opatřeními pronatalitní (930-4) populační politiky jsou porodní prémie 5 n. porodné 5 za každé porozené dítě, těhotenské přídavky 6 a manželské půjčky 7, které se obvykle určitou částí odepisují s narozením každého dítěte.

  • 6. Mateřské dávky dostává žena v době mateřské dovolené.

932

Mnoho ostatních zařízení kromě výše uvedených působí na demografické jevy, zejména taková, která zahrnujeme pod bytovou politiku a veřejné zdravotnictví 1. Ze zařízení druhé skupiny jsou to poradny pro těhotné 2, poradny pro matky 3, poradny pro děti 4 aj.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93