The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Menšina

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Menšina  (menšina, podst. ž.)


V antropologii slovo plemeno1 n. rasa1 znamená soubor jedinců majících určité společné tělesné znaky, které se dědí. Výraz etnická skupina2 označuje soubor lidí společné řeči a kultury, který se ještě nevyvinul v národ. Slovem lid3 označuje se obecně soubor jedinců žijících společně na určitém území. Skupiny lidí, které žijí v určité zemi a liší se národnostně nebo rasově od většiny obyvatelstva této země, tvoří menšiny4.

  • 4. např. rasové menšiny, národnostní menšiny (viz 305-2 a 350-5), jazykové menšiny (viz 340-1) apod.


More...