The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Novorozenecká úmrtnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Novorozenecká úmrtnost  (novorozenecká, -é, příd., úmrtnost)


V demografii se rozumí kojeneckou úmrtností1 úmrtnost dětí ve věku do 1 roku. Novorozeneckou úmrtností2 se rozumí úmrtnost během novorozeneckého období3, kterým je doba od narození do 28 dnů, někdy méně vhodně do 1 měsíce (viz 323-4). Výraz ponovorozenecká úmrtnost4 je vyhrazen pro úmrtnost dětí od hranice novorozeneckého stáří (tj. od 28 dnů) do stáří 1 roku. Výraz nitroděložni úmrtnost5 označuje úmrtnost plodu (602-6) in utero bez ohledu na délku těhotenství (603-3]; odpovídá pojmu fetální úmrtnost5. Zvláštním druhem nitroděložni úmrtnosti je mrtvorozenost6, kterou se rozumí úmrtí v děloze (in utero) zpravidla po 28 týdnech těhotenství (viz 601, 604, 630). Pod názvem perinatální úmrtnost7 shrnujeme mrtvorozenost a časnou úmrtnost (410-2*). Počet úmrtí v tomto období, zejména v prvém týdnu života, se někdy nahrazuje pro výpočet míry perinatální úmrtnosti úmrtími na endogenní příčiny (viz 424-2*).

  • 2. V novorozeneckém období se blíže specifikuje úmrtnost poporodní (do 3 dnů) někdy též úmrtnost časná (do 7 dnů).


More...