The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Osoba bez stálého bydliště

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Osoba bez stálého bydliště  (osoba, podst. ž., bez stálého bydliště)


Ve sčítání lidu (202-1) se rozlišuje mezi bydlícím obyvatelstvem1 a přítomným obyvatelstvem2 (přítomným v obci v den sčítání). Bydlící obyvatelstvo se skládá z bydlících přítomných osob3 (tj. přítomných v místě jejich stálého bydliště v den sčítání), z bydlících dočasně nepřítomných4 (tj. nepřítomných v jejich stálém bydlišti v okamžiku sčítání). Přítomné obyvatelstvo se skládá z bydlících osob přítomných a z osob nebydlících, ale dočasně přítomných5 (tj. v obci v den sčítání). Tyto dva způsoby sčítání obyvatelstva (101-3) nevedou k týmž výsledkům. Bydlištěm6 se rozumí místo, kde osoba obvykle bydlí. Obyvatelstvo bydlící v ústavech (viz 110-5) tvoří ústavní obyvatelstvo7. Sčítání osob bez stálého bydliště8 nebo osob bez obydlí8 upravují zpravidla zvláštní předpisy.

  • 1. legální obyvatelstvo, právní obyvatelstvo, obyvatelstvo de jure; tyto termíny mají také někdy svůj specifický význam; důležitým termínem starších sčítání lidu bylo domácí obyvatelstvo.
  • 2. faktické obyvatelstvo, obyvatelstvo de facto.
  • 6. bydliště, podst. — bydlící, příd. — obyvatel, podst. V případě, že má někdo několik bydlišť, je možno odlišit stálé bydliště a vedlejší bydliště. V CSSR se za stálé bydliště považuje zpravidla trvalé bydliště, ve kterém je osoba přihlášena k trvalému pobytu podle platných předpisů; podle trvalého bydliště je také v ČSSR vymezeno bydlící obyvatelstvo.


More...