The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Věkové složení

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Věkové složení  (věkový, -á, -é, příd., složení)


Třídění obyvatelstva podle věku se provádí podle věkových jednotek1 nebo podle věkových skupin2, zejména podle pětiletých věkových skupin3 nebo ještě podle širších věkových skupin4, např.0-19, 20-59, 60 a více let. Vedle třídění podle věku se někdy používá třídění podle ročníků narození5. Věkové složení6 n. věková struktura6 n. složení obyvatelstva podle věku6 (viz 144-4) se vyjadřuje graficky, zároveň s rozdělením podle pohlaví, dvojitým histogramem (155-8) nazývaným podle svého vzhledu věková pyramida7, ev. dvojitým polygonem, nazývaným strom života7.
More...