The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Školní učebna

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Školní učebna  (školní, příd., učebna)


Slovo třída1 může označovat skupinu žáků2 vyučovaných současně týmž učitelem3, může vsak rovněž znamenat školní učebnu4 n. posluchárnu4. Pro označení skupiny žáků se na stejném stupni vzdělání užívá termínu postupný ročník5 n. ročník5. Žáci středních a vysokých škol (343-7, 8) se nazývají studenti6.

  • 1. Třída je používána též v jiném smyslu — viz 130-8, 920-3.
  • 2. Místo žák se užívá někdy výrazu školák; místo studenta posluchač.


More...