Demografická statistika

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Demografická statistika  (demografický, -á, -é, příd., statistika)


Demografická statistika 1 (102-2) poskytuje číselná data 2 n. číselné údaje 2 týkající se obyvatelstva (101-3). Pozorováním 3 různých statistických jednotek jsou nejprve zjišťována 4 (sbírána 4) data pomocí různých formulářů a dokladů (206-1, 221-2) a poté jsou kontrolována. 5 Dále se přistoupí zpravidla k jejich sestavení do tabulek 6 n. tabelo vání 6 po předchozím jejich třídění 7, do skupin 8 n. tříd 8 podle určitých zvolených znaků. Statistické zpracování dat 9 zahrnuje všechny operace následující po jejich sběru až do jejich analysy (132-1).

  • 3. pozorování, podst. s.
  • 4. zjišťování, podst. s. — zjišťovati, slov. — sbírati, slov. — sběr, podst. m.: statistické akce probíhající současně při pozorování nebo po něm
  • 6. tabulka, podst. ž. — tabelování, podst. s.: sestavování do tabulek — tabelovati, slov.; od tabelování je nutno odlišit tabelaci (222-5)
  • 8. třída, podst. ž.: ve statistickém smyslu znamená skupinu; tříditi, slov. — třídění, podst. s


More...