The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

12

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

12

120

Bytem1 n. bytovou jednotkou1 rozumíme jednotlivou místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení pro jednu domácnost (110-3); v širším smyslu byt tvoří i různá obydlí1 nouzová, na lodích apod. Velikost bytu se zpravidla určuje počtem místností2, někdy obytnou plochou3. Zalidněnost4 bytu se vymezuje počtem osob, které v bytě bydlí, a velikostí tohoto bytu. Při použití stanovených norem můžeme mluvit o bytech přelidněných5 nebo na druhé straně nedostatečně zalidněných6 (n. nedolidněných), resp. o bytech neobydlených7 n. bytech volných7.

  • 1. V bytové jednotce může bydlet více samostatných domácností: v takovém případě mluvíme o bytu rozděleném.
    byt, podst. m. — obydlí, podst. s. — bydleti, slov.
  • 5. V souhlase s právními předpisy se u nás mluví o bytech přelidněných (jeden z důvodů k označení bytu jako zdravotně závadného), přiměřených a nadměrných. Podobně zákonnými předpisy je stanovena obytná plocha bytu na rozdíl od celkové podlahové plochy bytu, kam se počítá mj. též celá plocha kuchyně a příslušenství. Při výpočtu zalidněnosti bytu je vhodné vycházet z počtu osob v bytě obvykle bydlících.
    Československé sčítání lidu, domů a bytů 1961 učinilo ze způsobu bydlení charakteristiku, která se zjišťuje a strojově zpracovává pro každou fysickou osobu podobně jako věk nebo pohlaví. Pro určení způsobu bydlení bylo určeno několik ukazatelů, např. kolik m2 připadá na jednu osobu, jaké vybavení má byt, druh domu apod.

121

Z právního hlediska může být obydlí obydleno zejména vlastníkem1, nájemníkem2, podnájemníkem3 nebo neoprávněným držitelem4.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93